"Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie,
poczucie własnej słabości, niepewności, lęku,
tym większa tęsknota za czymś,
co go z powrotem scali,
da pewność i wiarę w siebie"

A. Kępiński

"Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie,
poczucie własnej słabości, niepewności, lęku,
tym większa tęsknota za czymś,
co go z powrotem scali,
da pewność i wiarę w siebie"

A. Kępiński

"Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie,
poczucie własnej słabości, niepewności, lęku,
tym większa tęsknota za czymś,
co go z powrotem scali,
da pewność i wiarę w siebie"

A. Kępiński

Jesteś tutaj: Strona główna

 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym.

Pierwsze spotkanie ma na celu rozpoznanie Twojej sytuacji, trudności, problemów, z którymi się borykasz.

Istotą mojej pracy jest znalezienie indywidualnego sposobu terapii w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa w relacji.

W terapii dążę się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego oraz wzbudzania bardziej prozdrowotnej postawy życiowej, nastawionej na troskę o siebie i relacje z innymi, czyli celem jest zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowienia.

 

 

Terapeuta uzależnień Agnieszka Świtała

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, socjoterapeutą.

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Z osobami znajdującymi się w problemie uzależnień pracuję od wielu lat. W ramach wykonywanego zawodu współpracuję z:

Nakielskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, gdzie jestem kierownikiem placówki,

Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Poradnią Uzależnień i Współuzależnienia w Bydgoszczy. 

Wzbogacam swoją wiedzę na licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji.

Terapia uzależnień Żnin

  • indywidualna terapia uzależnień dla dorosłych oraz młodzieży (alkohol, substancje psychoaktywne, hazard, zakupy itd)
  • konsultacje oraz terapia osób eksperymentujących z alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi
  • terapia indywidualna dla członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych 
  • poradnictwo oraz wsparcie dla rodziców młodzieży w okresie adolescencji
  • prowadzenie działań konsultacyjno- edukacyjnych m.in. warsztaty profilaktyczne, tematyczne z zakresu uzależnień, zajęcia socjoterapeutyczne

Możliwość konsultacji  ON-LINE

Cennik

  • pierwsza konsultacja terapeutyczna (w tym online)
  • 50-90min 150-170 zł

  • kolejna konsultacja lub sesja terapeutyczna (w tym online)
  • 50 min 150zł

  • działania profilaktyczno-edukacyjne ceny ustalane indywidualnie

Nasze portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse pharetra ipsum ac fringilla aliquet.
Duis fringilla iaculis felis eu pulvinar. 

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolore es

Pracownia Psychoterapii

Agnieszka Świtała